Selim (Nahed), De vrouwen van de profeet

GAST in deze rubriek: Jan Geypen (bespreking uit 2006 – Jan Geypens is een witte pater op rust in Genk). Hij bespreekt: Nahed Salim, De vrouwen van de profeet (Van Gennep, 2003)

De titel is enigszins misleidend want het grootste gedeelte van het boek (vooral deel 1 dat ook het langste is) ontleedt de teksten van de Koran die over vrouwen in het algemeen gaan.

In het bijzonder blijft de schrijfster Nahed Selim lang stil staan bij de zogenaamde ‘vrouw-onvriendelijke’ verzen in de Koran. Vanuit een theologische en vooral feministische visie geeft ze haar persoonlijke interpretatie aan deze verzen. Hierbij neemt ze de mannelijke interpretaties op de korrel die al sinds eeuwen door ongeletterde imams met baard en tulband (haar woorden) blindelings werden/worden overgeleverd aan de volgende generaties. Alhoewel zijzelf soms teleurgesteld is door sommige Koranverzen, blijft ze een gelovige moslimvrouw en trouw aan de Koran. Maar ze heeft minder vertrouwen en veel twijfels aangaande de teksten van de overlevering (soena en hadith), die volgens haar door mannen zijn gemanipuleerd om, zo zegt ze, de vrouw onder de duim te houden.

In een korter tweede gedeelte beschrijft ze aan de hand van enkele eigen gekozen anecdotes uit de overlevering, het leven van enkele vrouwen van de profeet. Hierin laat ze aanvoelen dat sommige Koranverzen hun ontstaan hierin vinden dat ze de profeet te hulp komen bij zijn eigen moeilijkheden in het huwelijksieven. Er is ook een kort woordje over Maria, ‘de moeder van Jezus’.

In het laatste gedeelte spreekt ze over de veranderende zeden in de moderniteit, m.n. de man-vrouw verhouding, waarin de moslimwereld, nog altijd volgens haar, ver achterop loopt (en sommigen zelfs nog verder willen teruggaan in de tijd) en roept ze de moslimvrouwen op om de feministische strijd tegen de mannenmacht over de interpretatie van de Koran aan te gaan. Alleen dan zal het mogelijk zijn om als moslimvrouw zich ook in het Westen thuis te voelen, wat ze voor haarzelf heeft verwezenlijkt.

Kortom, het is een zeer moedig en sterk feministisch geluid dat de schrijfster laat horen en zal zeker heel wat traditionalistische en orthodoxe moslims in het harnas jagen, want de moslimman komt er maar armzalig uit. Het boek is de moeite waard gelezen te worden voor wie zich interesseert in de inhoud en interpretaties van Koranverzen.

Tenslotte: Nahed Selim is een Egyptische die als tolk werkt in Nederland. Was ze verblijvend in een moslimland dan zou ze zulk een boek niet kunnen schrijven.


Uitgeverij: Van Gennep, Amsterdam ISBN 90-5515-337-0