Cliteur (Paul), Bardot, Fallaci, Houellebecq en Wilders….

Het merendeel van de opiniemakers en politici bagatelliseert volgens Cliteur systematisch de religieuze motivering van de aanslagplegers (islamitisch extremisme). Zeer tot schade van de samenleving. De vier in de titel genoemden zijn allen aangeklaagd voor hun kritiek op de islam. En vooral de Amerikaanse president Obama (maar hij staat voor velen) krijgt de wind van voren vanwege zijn systematische vermijding van het woord ‘islam’ in zijn publieke optredens. Volgens Cliteur is dit een teken aan de wand. Hij hekelt op de hem bekende wijze het ‘rien-à-voirisme’, zoals deze houding in het Frans zo mooi heet.

Het boek is snel geschreven en voor een deel ‘copy/paste’ van andere opstellen. Daardoor staan er niet alleen veel herhalingen in, maar ook storend veel anakoloeten. Te weinig aandacht voor het eindproduct.

Wie niet te beroerd is om eens een stevige bolwassing te krijgen, kan dit boek met plezier en vrucht lezen. Plezier omdat er – vooral in het deel over Fallaci – bijzonder veel amusante anekdotes in staan (bijv. over de instructie van ayatollah Khomeiny wat je wel en niet mag doen met een geit die je eerst geneukt hebt, echt waar). Ook de gesprekken met zijn alter-ego Wilfried Berghuizen zijn de moeite. Maar ook met vrucht, want Cliteur is niet dom en veel diffuse vragen analyseert hij scherp.

Er is nog wel wat werk aan de winkel. Zijn dissectie van de term ‘racist’, het perverse effect van het gebruik van ziektetermen (bijv. fobie) toegepast op religie, en de onduidelijkheid van juridische begrippen als ‘aanzetten tot haat’, zijn steekhoudend. NB: Het boek werd gepubliceerd, voordat er een uitspraak was in het proces rondom Wilders, en bevat naast 734 voetnoten ook een uitgebreide literatuurlijst en een personenregister.

DW

Paul Cliteur, BARDOT, FALLACI, HOUELLEBECQ EN WILDERS. Juridische vervolging van religiekritiek en vreemdelingenvrees. De Blauwe Tijger, 2016. 331 blz. € 22,00. ISBN: 9789492161253.